КНСБ в Сливен участва в публичното обсъждане на бюджета на общината за 2024 г.

Екипът на Регионалния съвет на КНСБ в Сливен взе участие в публичното обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2024 г. То се  проведе на 26 януари.

В обсъждането участваха кметът Стефан Радев и негови заместници, председателят на Общинския съвет Димитър Митев и общински съветници, кметове на населени места, общински експерти, граждани и синдикални председатели на КНСБ от системата на детско и училищно здравеопазване, детски ясли, общинска администрация.

Връщане към нормалността – кака кметът Стефан Радев определи публично обсъждане на проектобюджета. По думите му за първи път от две години насам разглеждането на основната финансова рамка на общината протича в началото на годината, през обичайния период.

Бюджетът за 2024 г. е на рекордна стойност – близо 200 млн. лв. Голяма част от средствата отново са насочени в образованието. За втора поредна година и въпреки инфлационните процеси, няма да има увеличение на местните данъци и такси.

Кметът коментира и заложеното, минимално според него, увеличение на възнагражденията в общинската администрация. „Ние залагаме на по-високо увеличение от това, което получаваме като субсидия от държавата. То ще бъде около 10 процента за тази година“.

В момента се водят преговори от КНСБ за подписване на нов Колективен трудов договор в общинската администрация, като РС на КНСБ, съвместно с преговорния екип на синдикалната организация, ще настоява за по-голямо увеличение на възнагражденията.

Планираните приходи в проекта общо за 2024 г. са в размер на 199 247 499 лв. В сравнение с предходната година, те се увеличават с 6,1 процента.

Общият размер на разходната част е 199 247 499 лв., която е  разработена с отчитане на някои по-важни изисквания и е в съответствие с настъпилите структурни промени в натуралните показатели, както и с ръста на разходите за възнаграждения – повишаване на размера на минималната работна заплата на 933 лв. от 1 януари 2024 г.

В рамките на публичното обсъждане бяха дискутирани някои от перата, заложени в проектобюджета и функции на Общината. Бяха чути различни мнения от присъстващите.

Регионалният съвет оценява като ползотворна проведената дискусия. Предстои проектът на бюджет да бъде разгледан от постоянните комисии на Общинския съвет и да бъде внесен за гласуване на заседание на Общинския съвет.