Ученици от Варна и Аксаково бяха запознати с трудовите им права

В рамките на Националната образователна кампания на КНСБ и СБУ  “Моето първо работно място” на 15 и 19 януари екипът на Регионалния съвет на КНСБ в град Варна посети Професионалната техническа гимназия – Варна и СУ “Св. Климент Охридски”, град Аксаково.

Областният координатор на КНСБ във Варна Анна Ковачева запозна учениците от XI и XII клас в двете училища с темите за постъпването на работа, трудовите им права и задължения, правилата, които се спазват на работното място и заплащането на труда.

Националната образователна кампания за ученици на Конфедерацията на независимите синдикати в България и СБУ в партньорство с Министерството на науката и образованието продължава през учебната 2023-2024 година, за да подпомогне кариерното развитие на гражданското самосъзнание на учениците, завършващи средните училища в България, да се улесни преходът от училище към пазара на труда, да се стимулира успешната адаптация на учениците, да се информират зрелостниците за правата и задълженията им на работното им място и финансовата грамотност в часа на класа.