ЕКП: Азбестът още убива, ЕК не изпълни обещанието за безопасното му отстраняване от сградите

Европейската комисия разполага с едва четири месеца, за да изпълни обещанието си за законодателна инициатива за проверка на сградите за наличие на азбест и безопасното му отстраняване. Това напомнят от Европейската конфедерация на профсъюзите в писмо, изпратено днес до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.

От конфедерацията напомнят, че в работната програма на Комисията за 2023 г., публикувана през октомври 2022 г., е включен ангажимент за приемане на законодателство за скрининг и регистрация на азбеста в европейските сгради. Неизпълнението на това обещание за подобряване на защитата от причиняващия рак азбест ще има сериозни последици за здравето на хората и демокрацията, предупреждават от ЕКП.

Предложението за законодателна инициатива трябваше да се разгледа на 15 юни миналата година, но седем месеца по-късно все още не е представено.

Тъй като до европейските избори остават само четири месеца, времето за това бързо се изчерпва. Освен това се навършват 28 години, откакто Европейската комисия премахна азбеста от собствената си централа в Берлемон, напомнят още от европейската конфедерация. В писмото до Фон дер Лайен се посочва значителният риск, който все още съществува за работниците в различни сектори, включително строителство, пожарогасене, промишленост, образование и офис работа.

Всяка година около 90 000 души в ЕС губят живота си от рак, свързан с азбеста, което го прави водещата причина за смърт на работното място. Между 4 и 7 млн. работници в ЕС са изложени на въздействието на азбест, като се очаква броят им да нарасне с 4% през следващото десетилетие в резултат на обновяването на сгради в рамките на “зелената сделка” на ЕС, алармират от ЕКП.

Писмото, изпратено от работната група по азбеста на Европейската конфедерация на профсъюзите, съдържа следното заключение: “Липсата на задължителен скрининг и регистрация изостря този проблем, като оставя работниците несъзнателно изложени на това опасно вещество. Освен това, с набирането на скорост на Европейската зелена сделка и нейната водеща инициатива “Вълна за обновяване”, е от решаващо значение да се гарантира безопасността на работниците и обитателите, както и на гражданите като цяло, които могат да бъдат изложени на въздействието на това вещество по време на тези така необходими инициативи, насочени към справяне с изменението на климата. С наближаването на последния етап от институционалния мандат на Комисията и Парламента, ние подчертаваме спешната необходимост от предприемане на решителни действия. Неизпълнението на обещанията по този критичен въпрос не само би застрашило сигурността на европейските граждани, но и би подкопало доверието и надеждността в Европейския съюз в ключов момент от нашата история, давайки популярност на разказа на антиевропейските партии точно когато те се готвят да се състезават на предстоящите европейски избори.”

Генералният секретар на ЕКП Естер Линч заяви: “Животът на милиони хора, работещи във всички сектори, е бил жестоко прекъснат от рак, след като са били изложени на въздействието му без да знаят. А рискът от излагане на азбест ще се увеличи през следващите години като пряк резултат от така необходимите програми за обновяване. Това налага моралното задължение на Комисията да изпълни обещанието си за законодателна инициатива относно проверката на сградите за наличие на азбест и безопасното му отстраняване. Не може да се допусне причината номер едно за свързаните с работата смъртни случаи да бъде забравена, защото вниманието на политиците е насочено към изборите.”