Специален пратеник в ЕК ще подкрепя европейския социален диалог

Синдикатите и работодателите се споразумяха за мерки, целящи да сложат край на задънената улица в европейския социален диалог и да се справят по-добре с общи предизвикателства като изменението на климата и цифровизацията. Това съобщиха от Европейската конфедерация на профсъюзите след провелата се вчера, 31 януари, среща на върха на социалните партньори във Вал Дюшес край Брюксел.

На нея Европейската комисия, белгийското председателство на Съвета на ЕС и европейските социални партньори подписаха „Тристранна декларация за жизнен европейски социален диалог“. Тя представлява подновен ангажимент за укрепване на социалния диалог на равнището на ЕС и за обединяване на усилията за справяне с основните предизвикателства пред нашите икономики и пазари на труда. Целта е да се подкрепят проспериращите предприятия, качествените работни места и услуги, както и подобряването на условията на труд.

Назначаването на пратеник по социалния диалог в Европейската комисия е част от плановете за засилване на сътрудничеството, изложени в декларацията, договорена днес на срещата на върха във Вал Дюшес. Пратеникът ще подкрепя социалния диалог на национално и европейско равнище, както и ще реагира на сривове в социалния диалог, за които социалните партньори сигнализират съвместно чрез нова система за предупреждение. Новата роля се създава в опит да се върнем към визията за европейския социален диалог, изложена от Жак Делор на първата социална среща на върха във Вал Дюшес, която се проведе на този ден – 31 януари, през 1985 г., обясниха от ЕКП.

Пакт за социален диалог

От европейската конфедерация припомнят, че през юни миналата година три европейски организации на работодателите подписаха работна програма за социален диалог с ЕКП, която включваше ангажимент за водене на преговори за правно обвързващо споразумение за работата от разстояние, което да бъде въведено под формата на директива. След преговори, продължили повече от година, две от трите работодателски организации обаче отказаха да предложат какъвто и да е текст.

Срещата на върха, свикана от Жак Делор през 1985 г., сложи край на подобни трудности в социалния диалог и постави началото на процес, който доведе до първите съвместни позиции на синдикатите и работодателите, включително по отношение на новите технологии.

Вчера синдикатите и работодателите се споразумяха да проведат поредица от срещи, на които да се договорят какви по-нататъшни мерки са необходими за укрепване на социалния диалог с оглед на сключването на Пакт за социален диалог в началото на 2025 г.

По време на срещата на върха генералният секретар на ЕКП Естер Линч заяви: “Завръщането ни днес във Вал Дюшес за поредната социална среща на върха не би могло да бъде по-навременно. Тази среща дава възможност на всички нас да подновим съвместния си ангажимент към социалния диалог: трябва да защитим и укрепим социалния диалог и колективното договаряне като основни стълбове на европейския социален модел. Тази среща на върха идва и след неуспеха на преговорите за социален диалог относно работата от разстояние и правото на прекъсване на връзката, за които сега е важно Комисията да поеме инициативата и да направи предложение за директива. Социалният диалог, който не дава резултати, не може да попречи на напредъка. Социалният диалог, който не дава резултати, не може да се превърне в норма. Преходите в областта на климата и цифровите технологии оказват дълбоко въздействие върху света на труда. Необходимо е социалният диалог и колективното договаряне на всички равнища да бъдат подкрепени, за да постигнат резултати за подобряване на условията на труд и осигуряване на социален напредък. Съвместният ангажимент за качествени работни места като начин за постигане на конкурентоспособност е изключително важен, както и ангажиментът за пълно прилагане на Европейския стълб на социалните права. Днес трябва да се върнем към визията за социална Европа, която Жак Делор изложи във Вал Дюшес преди 39 години. Това може и трябва да бъде моментът, в който да започнем да връщаме европейския социален диалог в правилната посока. Нашата обща ангажираност е от първостепенно значение в това начинание.”