85 учители от Разград бяха обучени по “Моето първо работно място”

85 учители от област Разград преминаха обучение по Ключова компетентност “Трудови, социални и осигурителни права”, което е част от Националната кампания на КНСБ и СБУ “Моето първо работно място”. Тя се провежда всяка година в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Целта е завършващите средно образование да усвоят основни знания за своите трудови права и задължения и да се улесни преходът от училище към пазара на труда.

Кампанията продължава с обучения на учениците от синдикални активисти, работещи в различни сфери. Те разговарят с младежите по темите за постъпване на работа, защо трябва да работим с трудов договор, заплащане на труда, правилата за работа в чужбина и др.