КНСБ призова министър Шалапатова да подкрепи приемането на Директивата за корпоративната устойчивост

КНСБ изпрати писмо до министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова с призив да подкрепи Директивата за надлежна проверка на корпоративната устойчивост по време на предстоящото ѝ обсъждане и гласуване от Съвета на Европейския съюз. Законодателното предложение ще бъде гласувано на 9 февруари в рамките на настоящия Белгийски съвет.

Публикуваме текста на писмото:

 

Уважаема г-жо Шалапатова, 

Бихме желали да Ви информираме, че Европейският съюз е напът да изпълни дългогодишна и дългоочаквана инициатива относно Директивата за надлежна проверка на корпоративната устойчивост (Corporate Sustainability Due Diligence directive, CSDD). Съветът ще обсъди и гласува това законодателно предложение в петък, 9 февруари, в рамките на настоящия Белгийски съвет.

КНСБ, с единодушната подкрепа на Европейската конфедерация на профсъюзите, изразява силната си подкрепа за Директивата и Ви призоваваме да приемете резултата от тристранната среща.

1. Директивата за CSDD е от решаващо значение за всички граждани, предприятия и държави в Европейския съюз. Директивата е ключова най-малко поради следните причини:

2. Директивата за CSDD осигурява основа за справедлива конкуренция за отговорни и устойчиви предприятия, опериращи в Европа и на практика, при пълно зачитане и прозрачност за хората, които наемат, доставчиците и подизпълнителите, на които разчитат, и потребителите, на които те продават своите продукти и услуги.

3. Директивата CSDD е силна, защото бъдещето на нашата икономика трябва да се основава на устойчива бизнес общност, включително малки и средни предприятия и веригите за доставки. Това е ключът към подобряване на икономиката, производителността и осигуряване на устойчив растеж, за подобряване и осигуряване на качеството на продуктите и услугите и ще помогне в борбата срещу социалния и екологичния дъмпинг, компаниите с пощенски кутии и нарушенията на човешките права по веригите за доставка.

4. Директивата CSDD е важна, за да покаже, че държавите-членки са сериозни в сигнализирането, че тези човешки права не могат да се търгуват, работниците не са стока, защото икономическото и социално сближаване и мирът в Европа ще зависят от това колко сериозни са държавите-членки относно постигането на устойчивост. Безпрецедентната мобилизация на гражданите в Европа за европейска директива относно CSDD е ясен сигнал, че хората и техните искания трябва да бъдат поставени в центъра на политическите решения.

5. Директивата за CSDD е доказателство за бъдещето, тъй като устойчивите предприятия изискват основа за справедлива конкуренция, за която спазването на правата на човека и мерките за опазване на околната среда се превръщат в присъщ елемент на добри и бизнес модели, ясна инвестиция в хора, работници и/или потребители, които са изложени на риск поради въздействието на бизнес операциите.

6. Залогът с гласуването в Съвета и Европейския парламент за инициативата е не само морален и етичен императив, но и стратегическо икономическо решение. Като се застъпват за отговорни бизнес практики, държавите-членки ще върнат доверието на икономическите участници с ясен сигнал, че работната сила има значение, където и да се извършва производството, създавайки повече привлекателност за инвеститорите и по-силно доверие на потребителите.

7. В петък, 9 февруари, всяка държава-членка в Съвета има избор: да изпълни отговорността си към гражданите и ясния мандат, който получи от тях, да предостави ясен ангажимент към бъдещите поколения и планетата и да запази тяхното доверие и увереност – или да загубя всичко! Накратко, всяка позиция на блокада, въздържане или гласуване срещу Директивата на ЕС за CSDD е немислима.

КНСБ Ви призовава да изпълните отговорността си и да дадете положителна и овластяваща перспектива на гражданите, бизнеса и обществото, като приемете предложението за Директивата за CSDD. Отворени сме да обсъдим това допълнително и да предоставим допълнителна информация, която може да ви е необходима.

Благодарим Ви, че взехте предвид нашите виждания по този важен въпрос!