Учредена бе синдикална организация в Държавно горско стопанство “Добрич”

Нова синдикална организация на КНСБ бе създадена на 29 януари в Държавно горско стопанство “Добрич”. Учредителите са 15, за председател бе избран Тошко Петков.

Организацията бе създадена със съдействието на експертите от Регионалния съвет на конфедерацията в Добрич. Тя става член на Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост.