Сключен бе КТД в общинска администрация Сливен

Нов Колективен трудов договор бе подписан днес, 7 февруари, в общинска администрация Сливен между кмета на общината Стефан Радев и председателя на синдикалната организация Георги Ангелов.

Участие в преговорите и при сключването на договора взе областният координатор на КНСБ в Сливен Тодор Иванов.

Договорени бяха по-добри условия на работа, социални придобивки, клаузи, свързани с отпуските, и други въпроси на трудовите отношения.