Тревожна статистика: Ръст на смъртните случаи при трудови злополуки. КНСБ апелира за мерки

По оперативна информация на НОИ през 2023 година у нас са регистрирани 87 смъртни случая при трудови злополуки, или с 3 повече спрямо 2022 г. През миналата година най-много смъртни случаи има в сектор „Строителство” – 22, следван от „Сухопътен транспорт” – 14.

Отчетените трудови злополуки са 2709 бр., със 127 повече от тези през 2022 г.:

  • Сектор „Транспорт“ – 212 бр.
  • Сектор „ Строителство“ – 206 бр.
  • Държавно управление – 203 бр.

Броят на отчетените трудовите злополуки през 2023 г. е по-голям в сравнение с 2022 г., но КНСБ продължава да счита, че голяма част от тях не се декларират пред съответните органи, докато смъртните случаи при трудовите злополуки не могат да бъдат прикрити.

В областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд има влошаване на ситуацията през последната година. Загубите от увеличения брой трудови злополуки и заболяванията, свързани с тях, са за сметка на загубени работни дни, плащания за лечения, обезщетения и в крайна сметка загуба от добавена стойност за БВП.

Припомняме, че МОТ провъзгласи безопасните и здравословни условия на труд за основно човешко право за всеки работник, което предполага и решителни действия в посока постигане на нулева смъртност на работното място.

През 2022 г. ЕКП инициира кампания  „Да постигнем нулева смъртност на работното място до 2030 г..“ Въпреки настояванията на КНСБ, нашата страна все още няма програма за постигане на поне средно европейски показатели по отношение на смъртните случаи на работното място.

По последните данни на EUROSTAT за 2021 г. България е на седмо място по смъртни случай на работното място. На първо е Латвия, следвана от Литва, Малта, Франция, Румъния и Австрия.

През 2021 г. повече от 22,5% от всички фатални трудови злополуки в ЕС са станали в строителния сектор.

КНСБ апелира за актуализиране на нормативната уредба, регламентираща работата на институциите, отговорни за организацията, дейностите и контрола на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, предвид поставените цели в Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021 – 2027 г. и Националната програма по безопасност и здраве при работа 2022 – 2024 г.

С тревога отбелязваме, че едно от най-важните звена в системата по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, свързано с установяване и профилактика на професионалните заболявания, на практика е със затихващи функции. В нашата страна общо на година се регистрират не повече от 10-15 професионални заболявания, докато в страни като Франция и Германия има хиляди регистрирани такива случаи.