ЕКП: Европейската икономика не може да си позволи строги фискални правила

Забавеното възстановяване на икономическия растеж на Европа показва, че не можем да си позволим рекордни лихвени проценти или връщане към политика на строги икономии. Това предупреждават от Европейската конфедерация на профсъюзите в отговор на последната прогноза на Европейската комисия, която бе публикувана днес.

В нея се посочва, че “икономиката на ЕС навлезе в 2024 г. на по-слаба основа от очакваното”, а “през 2023 г. растежът беше задържан от ерозията на покупателната способност на домакинствата, силното затягане на паричната политика, частичното оттегляне на фискалната подкрепа и намаляващото външно търсене”. “Спадът на общата инфлация през 2023 г. беше по-бърз от очакваното, до голяма степен обусловен от понижаващите се цени на енергията”,

Генералният секретар на ЕКП Естер Линч коментира: “Тази прогноза ясно показва, че икономиката отчаяно се нуждае от инвестиции, а не от рекордни лихвени проценти или рестриктивни фискални правила. На този фон би било акт на икономическа саморазправа, ако политиците от ЕС продължат с плановете си за повторно въвеждане на мерки за икономии. Прогнозата също така показва, че рекордните лихвени проценти вредят сериозно на състоянието на икономиката, като същевременно играят само незначителна роля за намаляването на инфлацията. Това не е изненадващо, когато собствените изследвания на Европейската централна банка показват, че инфлацията се определя предимно от корпоративните печалби, особено в енергийния сектор, а не от потребителските разходи. Политиците от ЕС трябва да спрат да ни теглят към рецесия, която може да бъде избегната, въз основа на остарели икономически догми и да отговорят на доказателствата, които са пред тях, като подкрепят инвестициите. Нуждаем се от постоянен инвестиционен инструмент на ЕС с достатъчно ресурси, за да гарантираме, че всички държави членки и региони могат да постигнат целите на ЕС, по-специално социалния напредък и справедливия преход към зелена икономика.”