“Моето първо работно място” се проведе в областите Димово, Ружинци и Белоградчик

Регионалният съвет на КНСБ във Видин реализира поредица от срещи със зрелостници от училищата в областите Димово, Ружинци и Белоградчик в рамките на кампанията “Моето първо работно място”.

Учениците бяха запознати с основните трудови и осигурителни права и задължения с цел да се улесни преходът им от училището към пазара на труда и бъдещото им кариерно развитие.

Националната образователна кампания на Конфедерацията на независимите синдикати в България и СБУ в партньорство с Министерството на науката и образованието “Моето първо работно място” се реализира от 2012 година и продължава и през учебната 2023-2024 година. Целта е да се информират зрелостниците за правата и задълженията им на работното им място, като по този начин се улесни тяхната адаптация към пазара на труда.