Заплатата за издръжка във фокуса на тристранна експертна среща на МОТ

Какви са факторите и параметрите, които трябва да се вземат предвид за адекватно определяне на заплатите, включително според потребностите на работниците и техните семейства. На какви принципи се основават методологиите за изчисляване и коригиране на заплатата за издръжка.

Това са част от темите, които ще бъдат обсъдени на започващата от днес до 23 февруари в Женева тристранна експертна среща на МОТ за политиките по заплащането, включително по заплатата за издръжка.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров бе номиниран за участие и избран за заместник-председател и за главен преговарящ в срещата от страна на групата на работниците в Международната организация на труда.

На срещата ще бъде дискутирано каква би била подходящата дефиниция за заплата за издръжка, какви са силните и слабите страни на настоящите инициативи за определянето ѝ, а също така как МОТ би могла да окаже допълнителна подкрепа на своите членове и да укрепи своето глобално лидерство по въпроса за политиките за заплащане на труда, включително за заплащане на издръжката на живота.

По време на 110-тата сесия на Международната конференция на труда, която се проведе в Женева от 27 май до 11 юни 2022 г., бе постигнато споразумение МОТ да разработи  дефиниция за заплата за издръжка, а на тази база и да се изготви методология за изчисляване. Това е важна предпоставка за постигане на по-висока социална справедливост в заплащането на труда.