Проведе се заседание на Регионалния съвет на КНСБ в Бургас

На 20 февруари в Бургас се проведе заседание на Регионалния съвет на КНСБ.

Дискутирани бяха следните теми: приоритети и план-график на дейностите на КНСБ през 2024 г. в изпълнение на приоритетите и задачите, заложени в мандатната програма на КНСБ 2022-2027 г.; предложения за законодателни промени по отношение на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите; предстоящите дейности на Регионалния съвет на КНСБ – Бургас за 2024 г.; процедурите по КТД; некоректни работодатели и промените в Наказателния кодекс в България, подчертаващи важността на синдикалните организации за подобряване на условията на работа. Бяха взети решения за спешни мерки.