Синдикалната организация в областната дирекция по храните в Ловеч проведе отчетно-изборно заседание

На 20 февруари се проведе отчетно-изборно заседание на синдикалната организация на КНСБ в Областната дирекция по безопасност на храните-Ловеч.

Членовете бяха запознати с доклада на досегашния председател д-р Мария Баръмова за периода 2019 – 2024 г. и с финансовия отчет.

За нов председател на синдикалната организация бе избран д-р Евтимов. За секретар бе определена д-р Цветелина Мичевска, а за касиер – Ваня Иванова. Избрана бе и ревизионна комисия от трима члена.

Гости на отчетно-изборното заседание бяха Наталия Андреева, експерт на Федерацията на независимите синдикати в земеделието, и Цветослава Атанасова, експерт в РС-Ловеч.