Започна обсъждането на новия КТД за детско здравеопазване в Търговище

Синдикалните организации на Федерация на служителите в здравеопазването към детските ясли в град Търговище започнаха подготовка за изготвяне на новия колективен трудов договор.

В работната среща пообсъждането му участие взеха областният координатор на РС на КНСБ – Търговище Николай Дяков и председателят на областната организация на ФСЗ за област Търговище д-р Анна Калоянова.

Бяха обсъдени въпроси, касаещи размера на основното трудово възнаграждение, дните на платени годишен отпуск, провеждането на профилактични медицински прегледи и други.