Сключен бе КТД в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури

Колективен трудов договор бе сключен днес в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Той е със срок от една година.

На подписването му присъстваха областният координатор на КНСБ в Бургас Мая Сариева, изпълнителният директор на агенцията д-р Николай Георгиев, заместник-изпълнителният директор Христо Панайотов, директорът на Дирекция “Административно-правно обслужване и човешки ресурси” Божан Божанов, директорът на Дирекция “Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” Михаил Златев.

Синдикалните организации и ИАРА договориха по-добри условия за служителите по трудово правоотношение и за държавните служители. В договора се уреждат въпроси, свързани с времето на разположение, графика, времето за почивка, отпуската и дежурствата по време на работа.