Отворено писмо от синдикат Висше образование и наука

Публикуваме Отворено писмо, изпратено днес от синдикат Висше образование и наука и СВО-КТ “Подкрепа” до председателя на Народното събрание Росен Желязков, председателите на политическите партии в парламента, председателя на комисията по образование и наука Красимир Вълчев, министър-председателя акад. Николай Денков, министъра на образованието проф. Галин Цоков, председателя на Съвета на ректорите акад. Лъчезар Трайков. 

 

Уважаеми дами и господа,

В качеството си на социални партньори и Национално представителни организации на работещите в държавните висши училища (ДВУ) Синдикат Висше образование и наука (ВОН-КНСБ) и Синдикат висше образование – КТ “Подкрепа” информират държавните институции и искат незабавни отговори и действия във връзка със следните проблеми:

Процесът по разпределяне на бюджетни средства, предвидени за увеличение на заплатите за всички академични длъжности в ДВУ, все още не е приключен. Това поставя в несигурност и риск изготвянето и внасянето на Проект на ПМС, както е посочено в чл. 92 на Закона за висше образование (ЗВО) за определяне на минимална работна заплата за най-ниската академична длъжност Асистент. С подобни бездействия се нарушават пряко трудовите и социалните права на работещите в сферата на висшето образование и науката. Кой е виновен и защо?

Фактите: От 01.12.2023 г. до 23.02.2024 г. в МОН са проведени три заседания и на първите две са обсъдени и приети механизми и критерии за разпределение на предвидените в чл. 1, ал. 5, т. 8.1.2. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. средства за увеличаване на възнагражденията на академичния състав в ДВУ. В тази връзка ВОН-КНСБ и СВО-„Подкрепа“ на 29.01.2024 г. депозира в Министерския съвет писмо с вх. № 17.00-9. и в МОН с вх. № 15-23, с което потвърдихме:

  1. Приемане на предложението, представено от МОН като 4-ти вариант за 2150 лв., което беше обсъдено на срещата (26.01.2024 г.). Това предложение е най-близко до синдикалните анализи за минимална заплата за най-ниската академична длъжност в ДВУ, която се определя с Акт на МС (чл. 92, ал. 1 от ЗВО);
  2. Предложеното от зам.-министър Петрова на срещата на 01.12.2023 г.: „Методологията за разпределяне на средствата да включва два основни критерия – ниво на достигнати трудови възнаграждения и брой на академичния персонал“ по данни на НАЦИД. Това приехме и коректно беше отразено в писмо до всички участници от зам.-министър Петрова след срещата от 01.12.2023 г.

Отговори на писмото от МС и МОН до днес не са постъпили.

Получено е писмо от Съвета на ректорите на 21.02.2024 г. до Комисията по образование и наука на Народното събрание, до министъра на образованието и науката, в което председателят на Съвета на ректорите декларира, че ректорите на ДВУ единодушно гарантират достигането на 2150 лв. минимална работна заплата за академичната длъжност Асистент. Проведен е разговор и с председателя на ВОН-КНСБ.

Само ден по-късно Съветът на ректорите предлага значително понижаване на декларираното без никакви аргументи, основани на официални политики и законово установени принципи и критерии. Подчертаваме, че някои от ректорите са потвърдили с писма посоченото в т.1 и т.2  и за нас не е ясно как могат да се откажат от официално поети ангажименти с подписите си.

Напомняме, че съгласно чл. 23 от ЗВО Съветът на ректорите има съвещателен глас при определяне на политиките по доходите с нормативен акт. Социални партньори на МОН при изготвяне на Проект за ПМС за определяне на минимална работна заплата са национално представените синдикати. ВОН-КНСБ и СВО-„Подкрепа“ винаги са упражнявали пълноправно и отговорно тази своя основна функция като гарант на социалната сигурност и защитата на работещите в системата на висшето образование и науката.

Настояваме министър Цоков да ни предостави Протокол от срещата на 23.02.2024 г., както и да оповести имената на ректорите, които настояват за по-ниски заплати за академичната длъжност Асистент, а МОН да представи техните доходи и статут на работодатели, съобразно ЗВО.

Настояваме за незабавно изготвяне и внасяне на Проект на ПМС за определяне на минимална работна заплата за най-ниската академична длъжност Асистент в размер на 2150 лв. в съответствие с политиките на Европейския съюз за намаляване на неравенствата, на държавата и МОН по отношение на най-младите академични преподаватели – асистентите. Само при тези условия преговорите за увеличаване на заплатите и на останалите академични длъжности в ДВУ могат да продължат.

Доходите на ректорите са гарантирано високи, а чистият доход на младите асистенти към момента е под 1438 лв. Последните данни на КНСБ сочат, че това е необходимият месечен доход за един работещ. Подобни действия на ректорите ще отблъсне младите хора от академичната кариера, тъй като израстването в нея не е лесен и бърз процес. Освен това да не забравяме и факта, че позицията асистент се заема след придобита магистърска степен, а в някои ДВУ и след придобиване на образователно-научната степен доктор. Част от младите надежди могат да предпочетат кариера на учители и педагози /още след бакалавърската си образователна степен/ в системата на училищното образование – един достоен избор, но това ще лиши страната от научен академичен потенциал, който ѝ е така необходим. Нека изборът между учителската и академичната кариера да бъде осъзнат и доброволен, а не продиктуван от материални съображения и подобно отношение от страна на някои ректори.

По повод неприличните думи на един или трима ректори, че синдикатите „шантажират“ и „защитават само асистентите“, на тях напомняме, че трябва да се чете ЗВО, а не да се управляват в условия на феодализъм!

Без да отчитаме заплащането за докторска степен, която е задължителна, правим следното сравнение: При начална заплата на асистент 2150 лв. и коефициент за стаж 1,0 доходът е 2150 лв. и той няма други допълнителни възнаграждения. При начална заплата на професор 2450 лв. и коефициент за стаж не по-малко от 1,2 стартовата заплата е от 3000 лв., към която се добавят допълнителни възнаграждения за доктор, ръководна длъжност, научна дейност и т.н.

Настояваме не само ние – националните синдикати, а и държавата да застане зад младите хора в системата на висшето образование, защото всички искаме те да създават семейства, да отглеждат деца и изобщо да градят достойно своето бъдеще в България. Това, както и успешната научна кариера, не могат да бъдат осъществени в условията на финансови диспропорции и лишения.

ВОН-КНСБ и СВО-„Подкрепа“ твърдо отстояваме предложението за 2150 лв. на минималната работна заплата за най-ниската академична длъжност АСИСТЕНТ в държавните висши училища от 01.01.2024 г. и категорично се противопоставяме на опитите за промяна и отстъпление от постигнатото в рамките на социалния диалог с МОН.

 

С уважение,

проф. д-р инж. Лиляна Вълчева                  доц. д-р Валери Апостолов

председател на ВОН-КНСБ                         председател на СВО-КТ „Подкрепа