С подписано днес споразумение: Вдигат заплатите в градския транспорт на София с 15% от 1 март

Споразумение за сътрудничество със Столичната община, в което е залегнал ангажиментът за увеличение на възнагражденията в общинските транспортни дружества с 15% от 1 март, бе подписано днес от кмета на София Васил Терзиев, президентът на КНСБ Пламен Димитров, председателят на Федерацията на транспортните синдикати Александър Шопов, президентът на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов. На сключването му присъстваха и вицепрезидентите на КНСБ Даниела Алексиева и Тодор Капитанов, както и председатели на синдикалните организации в транспортните дружества.

До споразумението се стигна след организирания от ФТС-КНСБ протест на работещите в градския транспорт на 18 януари и поетите ангажименти от столичния кмет за изпълнение на поставените искания за увеличение на заплатите, подобряване на условията на труд, задържането и привличането на кадри.

Споразумението е със срок до края на тази година и предвижда:

  •  15% увеличение на основните работни заплати. Полагане на взаимни усилия за търсене на допълнителни средства за още едно увеличение в рамките на 2024 г. Изграждане и въвеждане в рамките на тази календарна година на справедлива бонусна система с обективни и проследими критерии на база на постигнатите резултати от транспортните работници;
  • Ясен ангажимент от страна на ръководствата на общинските транспортни дружества за привличане, назначаване и задържане на необходимия брой персонал в системата на градския транспорт;
  • Подобряване на условията на труд, като ремонт на санитарни помещения. Подобряване на условията на труд за работниците на терен и др.;
  • Тестване на видеорегистратори и/или други системи за пасивна сигурност в кабините на водачите от наземния транспорт с цел подобряване безопасността на служителите и участниците в движението при инциденти.
  • Извършване на мониторинг върху работното време и приемане на стратегия за поетапно ограничаване на полагания извънреден труд;
  • Осигуряване на ползването на полагаемите годишни отпуски, седмични и междусменни почивки;
  • Осигуряване на качествено работно облекло и лични предпазни средства за персонала;
  • Провеждане на задължителните периодични медицински прегледи на територията на дружествата, както и провеждане на цялостни изследвания за наличие на професионални заболявания и последваща превенция;
  • Столична община се ангажира да провежда регулярно Съвет за социално сътрудничество по транспорт (СССТ), не по-рядко от четири пъти в годината.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров подчерта, че залегналото в споразумението увеличение на възнагражденията е първа стъпка и трябва съвместно да продължат усилията за вдигане на доходите, включително и чрез разговори и подкрепа от държавата. Проблемът с липсата на кадри в публичния транспорт и привличането на нови е най-остър в София, но го има навсякъде. Това споразумение дава добрия пример, който може да бъде последван и от други градове, каза Димитров и посочи, че тази седмица предстоят разговори и за градския транспорт във Варна.

Всички проблеми, залегнали в споразумението, са изстрадани от нас. То ще ни даде възможност да работим малко по-спокойно, каза председателят на ФТС Александър Шопов. Той благодари на Терзиев и екипа му за бързата реакция по изготвянето на споразумението.