Регионалният съвет в Сливен проведе отчетно-изборно заседание

Отчетно-изборно заседание на Регионалния съвет на КНСБ в Сливен се проведе вчера, 26 февруари, с участието на президента на конфедерацията Пламен Димитров, вицепрезидента Даниела Алексиева, Райна Джагалова, и.д. председател на ЦКК на КНСБ. В началото на заседанието участниците бяха поздравени от кмета на Сливен Стефан Радев.

Синдикалните председатели от областта приеха правилника за дейността си през новия мандат и отчета на регионалната структура за предходния. Одобрена бе и номинацията на Мария Антова за областен координатор. Решението ще бъде гласувано от Координационния съвет на КНСБ. От 2021 г. Антова е секретар на синдикалната организация на КНСБ в “Е. Миролио”, ЕАД и член на КС и ИК на ФНСОЛП. От миналата година е регионален координатор на федерацията за Сливен.

Пламен Димитров благодари на досегашния областен координатор Тодор Иванов за дългогодишната отдаденост на синдиката и му връчи наградата на конфедерацията на името на проф. Кръстьо Петков „За цялостен принос в развитието на синдикалното движение в България”.

Пред членовете на Регионалния съвет Димитров направи анализ на актуалната социално-икономическа обстановка на национално и международно ниво.

Той подчерта, че дневният ред на работещия българин не е свързан с постоянните конфликти между управляващите партии. Приоритетна цел за тази година е доходите да вървят нагоре в реално изражение, не само да компенсират натрупаната от края на 2021-ва до края на миналата година средна инфлация  от 30 на сто. Има стоки, на които цените за тези две години се увеличиха 100 процента и остават на това ниво, каза Димитров. Той подчерта усилията на конфедерацията за вдигане на възнагражденията в обществения сектор с бюджет 2024 г. Увеличение в него обаче не бе предвидено за училищно и детско здравеопазване, лечебните заведения към Министерството на здравеопазването, агенциите към земеделското и социалното министерство. Президентът на конфедерацията очерта и влиянието на международните икономически процеси, рецесията в Западна Европа, която от една страна води до спад на цените на електроенергията и забавя темпа на инфлацията, но от друга води до намаляване на поръчките от партньорските на нашите производители компании.

Димитров акцентира и върху приоритетното транспониране в законодателството ни на Директивата за адекватни минимални заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне, която ще даде тласък на договарянето, а от там и на ръста на възнагражденията по дейности и сектори.