Сключен бе КТД за предучилищното и училищното образование в община Сливен

Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование в община Сливен бе сключен вчера, 26 февруари.

На подписването присъстваха президентът на КНСБ Пламен Димитров и вицепрезидентът на конфедерацията Даниела Алексиева.

Радвам се, че имам възможност да съм тук в този важен момент за възстановяване на колективното договаряне на общинско ниво в образованието. Не във всички общини има колективни трудови договори. Тази практика на задълбочаване на партньорството с местната власт през КТД за нас е много важно да бъде насърчавана и местната власт да я поема с отговорност. Както разбирам, че се случва тук при вас, което е похвално, каза Пламен Димитров.

Много пъти съм коментирал, че нашето желание е доходите да са високи, да имаме качествено образование, качествено здравеопазване. Това е много важна част от стандарта на живот. Искаме ли да имаме развитие, това трябва да е постигнато, посочи кметът на общината Стефан Радев.

Един от акцентите в колективния договор е възстановяването на Общинския съвет за тристранно сътрудничество в системата на предучилищното и училищното образование. Също така е договорено при евентуални промени в мрежата на образователни институции общината своевременно да информира социалните партньори за предстоящите промени и да осигурява обсъждането им в Общинския съвет за тристранно сътрудничество.

Подписи под документа поставиха кметът Стефан Радев, председателите на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители към КНСБ Иван Господинов, на Общински координационен съвет на Независим учителски синдикат към КНСБ Лидия Димитрова, на Общински регионален съвет „Образование“ към КТ „Подкрепа“ Гергана Панайотова и на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България – Сливен Иван Узунов.

Без общината няма как и най-малката стъпка, която искаме да извървим заедно, да се случи. Това се прави в името на колегите ни. Благодаря на господин Радев и екипа на общината, заяви Лидия Димитрова.