СФ “Металици” и БАМИ подкрепят Антверпенската декларация за Европейска индустриална сделка

Публикуваме съвместно изявление на СФ “Металици” и Българската асоциация на металургичната индустрия в подкрепа на приетата на 20 февруари в Антверпен Декларация за Европейска индустриална сделка. 

 

Социалните партньори от металургичната индустрия на България подкрепят Антверпенската декларация за Европейска индустриална сделка, приета на 20 февруари 2024 г. на среща на върха на индустрията с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и министър-председателя на Белгия Александър де Кроо.

Изпълнителните директори и лидери от енергоинтензивните сектори в Декларацията призовават за Европейска индустриална сделка, която да бъде в основата на Стратегическата програма за 2024 г. – 2029 г. и да допълва Зелената сделка на ЕС. Поискаха от Европейската комисия да превърне това във водеща политика през следващия си мандат, за да запази конкурентоспособността и висококачествените работни места за работниците в Европа.

Има спешна нужда от яснота, предвидимост и доверие в Европа и нейната индустриална политика

Финансовата подкрепа за икономиката на САЩ по Закона за намаляване на инфлацията (IRA) и неговата лесна достъпност, китайският свръхкапацитет и увеличаващият се износ за Европа увеличават натиска върху европейската индустрия. Без целенасочена индустриална политика Европа рискува да стане зависима дори от основни стоки и химикали. Европа не трябва да позволи това да се случи.

Декларацията призовава правителствата на държавите-членки, следващата Европейска комисия и Парламента да приемат и решават предизвикателствата пред индустрията, като  предлагат  следните 10 конкретни действия:

 1. Индустриалната сделка да бъде в основата на европейска стратегическа програма за 2024-2029 г с приоритет конкурентоспособността и облекчаване на бизнес-условията
 2. Публично финансиране на енергоемки индустрии от фонд за внедряване на чисти технологии, тясно координирани с опростена рамка за държавна помощ.
 3. Европа – конкурентен доставчик на електроенергия; приоритет на нови проекти за изобилна и достъпна нисковъглеродна възобновяема и ядрена енергия.
 4. Инфраструктура на ЕС от световно ниво и развитие на трансевропейски мрежи, превръщайки тези проекти в общ европейски интерес, финансирани от Механизма за възстановяване и устойчивост и от структурните и регионални фондове.
 5. Повишаване на суровинната сигурност на ЕС чрез увеличаване на вътрешния добив, устойчива преработка и капацитет за рециклиране.
 6. Увеличаване на нулевите, нисковъглеродни и кръгови продукти; разширяване обхвата на Закона за нулевата нетна индустрия и Закона за критичните суровини.
 7. Подобряване на единния пазар и интегрираните вериги за създаване на стойност, справяне с фрагментацията, причинена от националното прилагане на европейското законодателство; единен пазар за отпадъци и рециклирани материали и истински европейски енергиен пазар.
 8. Интелигентна рамка за иновации и насърчаване на висококачествена наука, технологични иновации и политики за сътрудничество, които дават приоритет на отвореността и прагматичните резултати.
 9. Нов дух на законотворчество, което създава стимули за бизнеса да инвестира в чисти технологии, без прекалени разпоредби за прилагане и докладване.
 10. Структура на ЕК, която позволява постигането на добри резултати и безпроблемно интегриране на законодателството.

Като се присъединява към индустриалните асоциации и представителите на европейската индустрия, които подкрепят Декларацията от Антверпен, Българската асоциация на металургичната индустрия и СФ „Металици“ призовават: 

 • Правителството на Р. България и народните представители в 49-тото НС да  ускорят декарбонизацията на основа на национална Индустриална сделка с предложените в Декларацията от Антверпен  действия.
 • Българските представители в следващата ЕК и новите членове на ЕП да бъдат про-активни в своите действия и работят за достойно участие на страната в европейската трансформация и разгръщане реалния потенциал на базовите енергоинтензивни и структуроопределящи за страната индустрии.

Д-р инж. Никола Рангелов                                        

Председател на УС на БАМИ

Васил Яначков

Председател СФ“Металици“, КНСБ

Снимка: Ройтерс