КТД и Споразумение подписаха кметът и синдикатите в Общинска администрация – Дряново

Днес, 29 февруари, в Община Дряново кметът на община Дряново Трифон Панчев и ръководствата на синдикалните организации на ФНСДУО – КНСБ и КТ „Подкрепа” подписаха Колективен трудов договор и Споразумение за държавните служители в Общинска администрация – Дряново.

На събитието присъстваха също областният координатор на КНСБ Росица Йонкова и експертът на Регионалния съвет Цветомира Джепунова.

Нови договорености има при дните платен годишен отпуск и по-голям размер на средствата за корекция на зрението не само за работещите с видео дисплеи, а и за шофьорите в общинска администрация. Регламентирани са още отпуск за майките с две и повече деца, отпуск при непреодолими събития като пандемии и енергийни кризи, допълнителен платен отпуск за родителите на първокласници за първия учебен ден, защита при съкращение на служителите, на които им предстои придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в следващите две години, както и средства за работно облекло.

Колективният трудов договор и Споразумението за държавните служители са по проекти на синдикалната организация на КНСБ, като най-активна роля в договорния процес имаше председателят ѝ Татяна Декова. Документите влизат в сила от началото на годината и са със срок на действие две години.

Снимки: Община Дряново