Сключен бе КТД в Областна администрация – Велико Търново

Колективен трудов договор за работещите в Областна администрация – Велико Търново бе сключен вчера, 29 февруари. До споразумението се стигна след няколко поредни срещи и преговори, които преминаха в дух на взаимен диалог и разбирателство.

Подписите си под договора положиха областният управител Ивайло Здравков и Момчил Златев, член на синдикалната организация на КНСБ в администрацията.

На подписването присъства и областният координатор на КНСБ за Велико Търново Васил Тодоров, който уточни, че това е и първата организация на синдиката въобще сред 28-те областни администрации в страната. Той обясни, че колективният договор съдържа възможности за увеличаване на трудовите възнаграждения и отпуската на синдикалните членове, признаване на целия трудов стаж от работодателя и увеличение на средствата за клас прослужено време. Освен това се предвижда защита при пенсиониране, така че последните три години преди навършване на пенсионна възраст работодателят да не може да прекрати трудовия договор на съответния служител.