Заплатата за издръжка и дигитализацията сред темите на 350-тата сесия на Управителния съвет на МОТ

Предизвикателствата и възможностите, които произтичат от дигитализацията на труда, принципите и методологията за определяне на заплатата за издръжка според заключенията от експертната среща на МОТ за политиките по заплащането, напредъка на Глобалната коалиция за социална справедливост, работата по новия социален договор.

Това са част от темите, които са във фокуса на провеждащата се от 4 до 14 март в Женева 350-та сесия на Управителния съвет на Международната организация на труда. В нея участва и президентът на КНСБ Пламен Димитров, който е титулярен член на Управителния съвет на МОТ.

В първия ден от сесията вчера, 4 март, Димитров бе главен преговарящ от страна на групата на работниците по сегмент Програма и бюджет на МОТ.

Ние приветстваме факта, че през 2024-25 г. ще има по-силен акцент върху глобалните вериги за доставки и призоваваме да се гарантира фокус върху правата на работниците, да се засили работата по показателите за справедлив преход и за мир и устойчивост, посочи Димитров от името на групата на работниците. Той изтъкна още, че във връзка със справедливия преход е необходимо засилване на работата по всеобхватна и устойчива социална защита за всички.

В подкрепа на демокрацията е изключително важно МОТ и правителствата да засилят действията си в защита на свободата на сдружаване. Повече от половината световна работна сила все още е лишена от защитата, предлагана от Конвенция 87, каза още той.

В речта си Димитров изтъкна, че групата на работниците не е съгласна с твърдението, че “насърчаването на предприятията е от съществено значение за запазването на работните места и доходите, справянето с неравенствата и постигането на социална справедливост”. Целта трябва да бъде регулаторна рамка, която да доведе до по-справедливо преразпределение на постигнатия от компаниите растеж. В много случаи повишаването на производителността не доведе до ръст на заплатите, изтъкна Димитров.