“Моето първо работно място” в регион Дупница се проведе в 10 училища и 4 общини

В рамките на Националната образователна кампания “Моето първо работно място” от 15 януари до 1 март тази година екипът на Регионалната структура на КНСБ в Дупница посети 21 паралелки от 10 училища в 4 общини: Дупница, Бобов дол, Сапарева баня и Кочериново. Дванадесетокласниците получиха знания по основните трудови права и задължения, което ще улесни прехода им от училището към пазара на труда. От общо 402 зрелостници в паралелките поради грипната вълна на срещите присъстваха 342-ма ученици.

Лекторите – инж. Тодорка Дамянова, координатор на КНСБ за регион Дупница, и Албена Лазарова, експерт-юрист, запознаха дванадесетокласниците с 9-те теми, включени в кампанията: права, задължения и документи за постъпването на работа, работно време, почивки и отпуски, правилата за заплащане на труда, възнаграждението за труда им, безопасен и квалифициран труд – от кого зависи, договаряне на по-благоприятни условия на труд, кой следи за спазването на правата на работещите, към кого да се обърнат, когато са нарушени трудовите, осигуртелни и социални права и т.н.

На срещите присъстваха синдикалисти от базови синдикални организации, сред които Еделвина Златина, която им разказа за преимуществата и предизивкателствата да работят в БДЖ, а Емилия Маркова разясни как да договарят по-благоприятни условия на труд чрез колективните трудови договори.

Участниците проявиха голям интерес и се включиха в разгорещена дускусия след лекциите. Мнението, което изразиха бе, че материята, застъпена в темите, е от изключително значение при започването на работа.

Кампанията се реализира от КНСБ и СБУ в партньорство с Министерството на образованието и науката ежегодно от 2012 година досега.