Синдикална приемна за юридически консултации бе организирана в тролейбусно депо “Искър” в София

Днес, 7 март, по покана на синдикалната организация на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ в „Столичен електротранспорт“ ЕАД бе организирана синдикална приемна за юридически консултации в тролейбусно депо “Искър”. Екип от юристи на КНСБ, както и синдикалните лидери на ФТС в лицето на председателя на синдиката инж. Александър Шопов, зам.-председателя Владимир Цветанов и Емилия Иванова – председател на СО в „Столичен електротранспорт“ ЕАД, се срещнаха с работници и служители в дружеството. Основни теми на юридическите консултации бе изпълнението на клаузите в споразумението за сътрудничество с кмета на Столична община, в което е залегнал ангажиментът за увеличение на възнагражденията в общинските транспортни дружества с 15% от 1 март.

Работниците и служителите поставиха и своите въпроси относно условията на труд, работното време и почивките, както и законовите правила за полагания извънреден труд в условията на сумирано изчисляване на работното време.

Поставени бяха и въпроси относно провеждането на задължителните периодични медицински прегледи на територията на транспортното дружество, както и на цялостни изследвания за наличие на професионални заболявания и последваща превенция.

По примера на синдикалните членове в „СОФ Кънект“ АД с днешната юридическа приемна бе поставено началото на нейното периодично организиране за синдикалните членове в дружествата от столичния градски транспорт, членуващи във ФТС към КНСБ.