Честит 8 март!

Днес отбелязваме Международния ден на жената.

Всяка година на 8 март обръщаме поглед и към историята, и към настоящето, изградено от традициите на нестихващата борба за равноправие и достоен живот.

На тази дата през 1857 година в Ню Йорк избухват протестни митинги на жени, работещи в текстилни фабрики. Те са водени от стремежа за еднакви права с мъжете, намаляване на работното време и подобряване на условията на труд.

През 1910 г. на Втората международна конференция на работещите жени в Копенхаген е взето решение за учредяване на „Ден на жената“, който да се отбелязва ежегодно. За първи път е честван на следващата година в Дания, Германия, Австрия и Швейцария. От 1914 г. отбелязването на празника в различните страни е на 8 март. А през 1977 г. Общото събрание на ООН решава тази дата да стане Международен ден за правата на жените и за мир.

Днес борбата за равноправие има други измерения, но на дневен ред продължават да стоят проблемите, свързани с равното заплащане, съвместяването на професионалното развитие и ангажиментите в семейството, с насилието – в дома и на работното място. Решаването им зависи от нашите общи усилия, от солидарния ни стремеж за справедливост.

Поклон пред силата, която носите, скъпи дами!

Вие сте устрема, опората, грижовността и нежността, които движат света към по-добро.

Бъдете здрави! Честит празник!