КНСБ отправи “8 послания за 8 март”

По случай днешния Международен ден на жената Комисията за равнопоставеността, семейството, жените и децата на КНСБ организира пред централната сграда на конфедерацията в София акция под надслов „8 послания на 8 март“.

Символично дами от различни сектори и основни членове на КНСБ изписаха цифрата 8 – емблема на празника, на безкрайността и на ключови синдикални искания за правата на жените.

В акцията се включиха представители на СБУ, Федерация Лека промишленост, СФ “Металици”, Федерацията на независимите синдикати в земеделието, Федерацията на независимите строителни синдикати, Синдиката на железничарите в България, Синдикат “Пътно дело”, вицепрезидентите Даниела Алексиева и Огнян Атанасов, националните секретари Величка Микова и Иванина Янкова. Всички те отправиха основните синдикални искания за равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда, достоен труд, справедливо заплащане, безопасни работни места, баланс между личния и професионалния живот, премахване на тормоза и насилието на работното място.

Те са залегнали в основата на Декларация на конфедерацията:

Международният ден на жената 8 март е повод за повсеместно отбелязване на  постиженията, предизвикателствата и борбата за равнопоставеност на жените. Този ден не само припомня за важността им в историята и съвремието, но и ни вдъхновява да продължаваме да работим за справедливост и истинско равенство в различните сфери на живота.

В областта на труда жените все още срещат сериозни предизвикателства, които често ограничават кариерното им развитие, адекватното заплащане и безопасната работна среда.

Затова днес КНСБ отново издига глас в подкрепа на правата на жените в областта на труда и потвърждава категоричния си ангажимент да допринесе за  по-справедливо заплащане и видимо равнопоставена работна среда.

КНСБ е убедена, че 8 март е не само ден за почит и обществено признание на заслугите на жените, но и ден за ангажимент и ефективни действия и политики за постигане на реални резултати. Ето защо Синдикатът изразява своята ангажираност и ще се бори и настоява за:

  1. Равнопоставеност на заплащането на жените и мъжете.
  2. Справедливи възможности за заетост и кариерно развитие.
  3. Баланс между личния и професионалния живот.
  4. Безопасни работни места с акцент върху специфичните нужди и рискове, които жените изпитват на работното място.
  5. Премахване на тормоза и насилието на работното място
  6. Социална закрила
  7. Инвестиции в икономиката на грижите
  8. Достойни старини

КНСБ апелира за повсеместно прилагане на принципа на равно заплащане за равен труд. Според последните данни на НСИ за 2022 г. разликата в заплащането между мъжете и жените достига 12,6% в полза на мъжете. В тази връзка КНСБ настоява за спешно транспониране както на Директивата за адекватни минимални работни заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне, така и на приетата през 2023 г. Директива за прозрачност в заплащането, за да се елиминира всяка пряка или непряка дискриминация при заплащането, основана на пол.

КНСБ ще продължи да  подкрепя и насърчава включването на жени лидери във всички сектори и нива на икономиката и управлението. Ще настоява да се подкрепя и поддържа професионалната квалификация и кариерното развитие на жените за да се постигне равновесие между половете при заемането на ръководни длъжности.

Конфедерацията и занапред ще подкрепя и насърчава формирането и провеждането на  политики и мерки, които позволяват на жените да съчетават успешно своя професионален и личен живот. Синдикатът изповядва принципа, че балансът между личните и професионалните задължения е ключов за благосъстоянието и продуктивността на жените. Необходимо е да се преодолеят разликите между жените и мъжете и по отношение полагането на грижи.

Всяка форма на тормоз и насилие на работното място е недопустима. КНСБ настоява за ратификация на Конвенция 190 на МОТ още от 2019 г., след като бе приета на юбилейната 108 сесия през месец юни 2019 г. От 2022 година конфедерацията провежда кампания “Без насилие и тормоз на работното място” в подкрепа на тази Конвенция. Насилието и тормозът в сферата на труда увреждат психическото, физическото и сексуалното здраве, достойнството, семейната и социалната среда на съответното лице и могат да попречат на достъпа, оставането и напредването на пазара на труда, особено на жените.

Нека този 8 март бъде повод за обновяване на ангажиментите  и стремежа на цялото общество  към принципите на равенство, справедливост и достойнство на жените в областта на труда. Само чрез обединени усилия и постоянство  ще постигнем необходимите промени и ще създадем по-справедлива и равнопоставена  работна среда за всички.

Нищо за НАС, без НАС!

Без извинения за Бездействия!