Комисията по образование одобри и на второ четене предложения на ВОН-КНСБ

След месеци обединени усилия на ВОН-КНСБ, народни представители и МОН, предложенията за достойни доходи за работещите в държавните висши училища, БАН, ССА и др. бюджетни научни организации бяха внесени в парламента от доц. Хамза, председателя на Комисията по образованието и науката в 49-то НС Красимир Вълчев, проф. Костадин Ангелов и други народни представители от всички парламентарно представени партии. Целта е гарантиране на доходите на работещите в секторите Висше образование и наука, висшите училища, БАН, ССА и др. бюджетни научни организации и приоритизиране на системата.

В края на януари бяха приети основополагащи текстове на първо четене в пленарна зала. Това беше първата успешна законова крачка за доходите на академичния състав. Следващите действия се насочиха за гарантиране на заплатите и на неакадемичния състав.

Вчера, 7 март, на второ гласуване в Комисията по образование и наука, бе потвърдено желанието на всички с одобрение на измениения в Закона за висшето образование. ВОН-КНСБ изказва огромна благодарност на народните представители от Комисията и екипа на министъра на образованието и науката за обединените действия по текстове, които бяха приети така:

1. Не по-малко от 0,9 % от БВП се заделят за висше образование. ВОН внесе 1%, но ректор предложи 0,9 на сто и компромисът беше не по-малко от този процент;

2. Стипендията на докторантите е 150% от МРЗ;

3. Средната брутна работна заплата на АС да е не по-малка от 180% от СБРЗ за страната;

4. Минималната основна работна заплата за асистент се определя с акт на МС в размер не по-малък от 125% от СБРЗ за страната;

5. Минималната основна заплата за служителите се определя с акт на МС в размер не по-малък от СБРЗ за страната за длъжностите с висше образование;

6. Минималната основна заплата за служителите се определя с акт на МС в размер не по-малък от 80% от СБРЗ за страната за длъжностите със средно образование;

7. Като защита от кризи и други бе предложен текст: Така определени работните заплати не могат да бъдат по-ниски от предходната година;

Предстои приемането на текстовете на второ четене от Народното събрание.