Министрите на ЕС по заетостта подкрепиха директивата за платформените работници

Милиони хора, работещи чрез дигитални платформи, най-накрая ще получат минимална заплата, обезщетение за болест и други трудови защити, след като днес държавите членки на ЕС приеха директивата за работата в платформи.

Министрите на ЕС по заетостта и социалните въпроси потвърдиха предварителното споразумение, постигнато на 8 февруари 2024 г. между председателството на Съвета и преговарящите от Европейския парламент по директивата. Този правен акт на ЕС има за цел да подобри условията на труд и да регулира използването на алгоритми от дигиталните платформи за труд.

Синдикатите успяха да включат презумпцията за заетост с обръщане на тежестта на доказване, обявиха от Европейската конфедерация на профсъзите. Вместо отделните работници да преминават през дълги съдебни процедури, за да докажат, че са такива, корпорациите ще трябва да доказват, че не са техни служители.

Директивата също така признава ролята на синдикатите във всички аспекти на платформената икономика, включително по въпроси като управлението на алгоритмите. Въпреки призивите за отслабване на тези разпоредби, те бяха оставени незасегнати, което потвърждава силната необходимост от колективно договаряне в платформената икономика, посочват от ЕКП.

Според Европейския съвет броят на хората, работещи чрез онлайн платформи, ще нарасне до 43 милиона до края на годината.

Коментирайки гласуването, Людовик Воет, конфедерален секретар на ЕПК, заяви: “Ние спечелихме. Най-накрая се предлагат решения срещу фиктивната самостоятелна заетост. Днешното решение означава, че милиони хора, работещи чрез платформи, вече няма да бъдат мамени с минимална работна заплата, болнични, обезщетения за отпуск и осигуряване. Броят на хората, работещи чрез платформи, се е увеличил с над 30% за 800-те дни, откакто ЕК стартира работата по това законодателство. През това време работниците и техните профсъюзи се бориха със зъби и нокти, за да продължат да оказват натиск. Гордеем се с всички работници, които се организираха, и с техните синдикати, които постигнаха тази огромна победа. Обединяването на силите на европейско равнище беше от решаващо значение за приемането на това законодателство, което е първото по рода си в световен мащаб. Силната ангажираност на съюзниците на работниците в Европейския парламент и Съвета помогна да се постигне успех. Държавите членки проявиха упоритост и прозряха димната завеса на платформените корпорации. Днес те застанаха на страната на работниците. Приветстваме испанското и белгийското председателство на Съвета за решимостта им да прокарат това законодателство. Сега е моментът националните правителства да се подготвят за бързото му прилагане.”