Подписан бе Анекс към КТД за образованието в София

Анекс към общинския Колективен трудов договор за системата на училищното и предучилищното образование в София бе подписан в петък, 8 март. В него е залегнало увеличението на размера на индивидуалните основни работни заплати на педагозите с 8,4 %, считано от 1 януари тази година.

Подписи под документа сложиха кметът на Столичната община Васил Терзиев, д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители към КНСБ, Мая Желязкова, председател на ОКС на НУС София-град – Независим учителски синдикат към КНСБ, Петя Йосифова, заместник-председател на Столичната организация на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), Иванка Харбалиева – председател на Общинска секция София-град на Сдружението на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ), Милена Мавродиева, председател РСО София-град към КТ „Подкрепа” – Синдикат „Образование” към Конфедерацията на труда „Подкрепа”.

Синдикатите и работодателските организации изразиха готовност да партнират конструктивно на Столична община в реализирането на общинските политики за образование, да посочват проблемите на терен и да съдействат за решаването им, посочиха от общинската администрация.

“Социалният диалог и доверието са изключително важни”, подчерта Янка Такева. Тя коментира, че освен диалога със социалните партньори е нужно спокойствие в образователната система. Пред образованието има редица предизвикателства като трансформацията, свързана с дигитализация и изкуствен интелект, което изисква адекватна подготовка и постоянна квалификация на учителите, посочи също председателят на СБУ.

След увеличението стартовата минимална основна заплата на учителите става 1853 лв. Същият е размерът и за всички останали педагогически специалисти – ресурсни учители, възпитатели, ръководители на направление „Информационни и комуникационни технологии“, логопеди, психолози, педагогически съветници, корепетитори, хореографи, рехабилитатори на слуха и говора и треньори по вид спорт в училищата и детските градини.

Минималната основна заплата за старши учителите и старши възпитателите става 1911 лв., а за главните учители и главните възпитатели – 1985 лв. Директорите ще получават най-малко 2257 лв. основно възнаграждение, а заместник-директорите 2088 лв.

Отделя се специално внимание на длъжността „Помощник-възпитател“ със свидетелство за професионална квалификация – не по-малко от 132 процента от минималната работна заплата.

В Анекса е заложено още и увеличение на допълнителните трудови възнаграждения на педагогическите специалисти: лекторските часове, за професионално-квалификационна научна степен, за водене на задължителна документация, за работа при специфични условия на труд, за провеждане на допълнителното обучение на деца и ученици, средствата за представително и работно облекло и др.

снимки: Столична община