Анкетна карта: Необходими стъпки към ефективното транспониране на Директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС

Анкетна карта: Необходими стъпки към ефективното транспониране на Директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС

Подобряването на законовата рамка относно колективното трудово договаряне на работни заплати е от основните приоритети в Програмата на КНСБ, във и с транспонирането на Директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС. Затова Ви молим да се включите в настоящото допитване за вашето мнение относно формирането на предложения на КНСБ промени в Кодекса на труда, които да бъдат предложени и защитавани пред държавните органи. Попълването на анкетната карта ще Ви отнеме по-малко от 2 минути.