Пламен Димитров: Заключенията на МОТ за заплатата за издръжка трябва да се превърнат в реалност

Според Световния доклад за заплатите (Global Wage Report) 57 милиона работници живеят в държави без минимална работна заплата, а 266 милиона получават по-малко от съществуващата в техните страни. Още милиони работници получават напълно неадекватни минимални заплати, които остават некоригирани от години или дори десетилетия. Следователно въпросът за заплатата за издръжка остава едно от най-неотложните предизвикателства в света на труда. Групата на работниците от много години се опитва да върне тази дискусия в МОТ. Преобладаващото несъответствие на мизерните заплати с нуждите на работниците дори накара мултинационалните компании и консултантските фирми да разработят едностранно методики за заплащане на труда, осигуряващо препитание. За съжаление, много от тези инициативи не отчитат принципите на МОТ за договаряне на заплатите и много пъти са доста отдалечени от реалностите и особеностите на страните.

Това каза днес президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на дискусия в рамките на 350-тата сесия на Управителния съвет на МОТ, на която бяха приети заключенията от провелата се през февруари тристранна експертна среща на организацията за политиките по заплащането, включително по заплатата за издръжка. Димитров бе главен преговарящ от страна на групата на работниците в МОТ.

Днес отново от името на групата на работниците той представи тяхната позиция и подчерта, че срещата през февруари бе “още една стъпка в дългата история на борбите за преразпределение на богатството, създадено от работниците”. “Несправедливостта, трудностите и лишенията водят и до днес до вълнения, защото наред с други неща много хора, които днес наричаме “работещи бедни”, нямат достъп до заплата, която да им осигури препитание”, подчерта Димитров.

Той обясни, че със заключенията за заплатата за издръжка МОТ може отново да поеме водеща роля в областта на заплащането на труда. МОТ е единствената многостранна институция, в която въпросът за заплатите е част от нейния първоначален мандат, още от нейния Устав от 1919 г. и потвърден от Филаделфийската декларация. Всяка практика за определяне на заплатите трябва да се извършва въз основа на глобалните стандарти и принципи на МОТ и със социалните партньори.

“Заключенията от срещата показват, че чрез социалния диалог успяхме да изпълним дадения мандат. Бих искал да използвам възможността да благодаря на работодателите и правителствата за тяхното сътрудничество и ангажираност за постигането на това, което можем да считаме за исторически заключения след толкова много десетилетия, в които не са обсъждани заплатите по тристранен начин. Ние обаче не искаме решенията да останат само в учебниците по история. Те трябва да бъдат спешно приложени, за да се отговори на страданията на много работници, които, докато говорим тук, се борят да свържат двата края. Правителствата трябва да насърчават постепенното преминаване от минимални заплати към заплати за издръжка, както се призовава в заключенията”, категоричен бе Димитров.

Той посочи, че одобрената дефиниция за заплата за издръжка е в съответствие с Устава на МОТ, Филаделфийската декларация, Всеобщата декларация за правата на човека, и е: “нивото на заплащане, което е необходимо, за да се осигури достоен стандарт на живот на работниците и техните семейства, като се вземат предвид обстоятелствата в страната и се изчислява за работата, извършвана през нормалното работно време”.

“Тези редове обхващат нуждите на работниците, концептуално, отвъд обикновеното биологично препитание. Сега тези думи трябва да се превърнат в пари. За да се превърнат тези думи в реални заплати, в заключенията се приемат и принципите на МОТ за изчисляване на заплатата за издъжка, като се признава, че тя следва да се постигне чрез процеса на определяне на заплатите в съответствие с принципите на МОТ. Колективното договаряне е основната институция, право и механизъм за определяне на заплатите. Тези заключения трябва да бъдат широко разпространени в рамките на МОТ, нейните програми, в рамките на Глобалната коалиция за социална справедливост, както и с други международни организации”, каза още Димитров.

Той допълни, че това трябва да бъде в основата на работата на МОТ и групата на работниците очаква да получи актуална информация чрез доклад за изпълнението по нея на следващата сесия на Управителния съвет през март 2025 г.