КНСБ възразява срещу практиката за решения на Надзорния съвет на НОИ без заседания

Ръководството на КНСБ възразява остро срещу продължаващото принизяване на задълженията и отговорностите на Надзорния съвет /НС/ на Националния осигурителен институт /НОИ/.

В последния момент, насроченото преди седмица за 14 март заседание на НС на НОИ, бе отменено и членовете на НС получиха по електронна поща подбрани точки от предварителния дневен ред, за които се иска да бъдат гласувани без провеждане на заседания.

Възниква въпросът какви изключителни обстоятелства оправдават от днес за утре да се разиграва НС по този начин. Законни ли са решенията на този орган, взети по електронна поща?

Кодексът за социално осигуряване (чл. 35, ал.9) постановява НС на НОИ да взима решения на заседания, които са редовни, ако на тях са присъствали повече от половината от членовете му. Изключения законодателят не е предвидил. Поради това няма никакво значение какво допуска един Правилник за работа на самия орган, щом противоречи на закона.

КНСБ би желала да узнае какви и чии съображения е взела предвид министър Шалапатова като председател на НС на НОИ, за да се налага гласуване без заседание на висшия орган за управление на НОИ? Така ли, без обсъждане, трябва да се приемат проекти за нормативни актове? Редно ли е по имейла да бъде избран председател на Съвета на директорите на дружеството Профилактика, рехабилитация и отдих (ПРО ЕАД) при една единствена кандидатура на лице, което Надзорният съвет не е виждал? Фактът, че предложението е на министъра достатъчно основание ли е да се избира на сляпо управление на дружеството. ПРО ЕАД има специфични цели по профилактиката и рехабилитацията на осигурените лица за намаляване на осигурителните разходи. Това не е просто и само хотелска дейност, която да носи печалби.

НС на НОИ е висшият орган за управление на Националния осигурителен институт по закон. КНСБ категорично възразява срещу практиката да се неглижират неговото значение, роля и отговорности    по този  начин. Представителят на Конфедерацията няма да участва във взимане на решения без провеждане на  заседания! Орган за управление не може да действа в разрез със закона. В противен случай рискуваме да ни предложат управленски решения да се взимат и по телефона, а защо не и по Viber.