Обсъдени бяха 7 проекта на Колективни трудови договори в местните структури на Община Добрич

Седем Колективни трудови договора предстои да бъдат сключени с Община Добрич за работещите в общинските предприятия, структури и дейности.

Проектите са изготвени от експертите в Регионален съвет-Добрич и бяха обсъдени на 15 март.

Подписването им предстои до 20 март. В колективните договори са залегнали подобрения по отношение на доходите, условията на труд, облеклото, медицинските прегледи и преквалификацията.