„Моето първо работно място“ се проведе в Спортното училище в Пазарджик

В рамките на Националната образователна кампания на КНСБ и СБУ “Моето първо работно място” през миналата седмица се проведе среща с учениците от XII клас от Спортно училище, гр. Пазарджик.

Областните координатори на Регионалния съвет на КНСБ и на СБУ в Пазарджик Александър Шопов и Гина Кръстанова, както и Димитрина Ташкова експерт в РС Пазарджик, запознаха учениците с темите за сключване, промяна и прекратяване на трудов договор, права и задължения на работника, социално и здравно осигуряване. Представена им бе и информация за това какво е синдикат и как той защитава правата им, правото им на сдружаване и колективен трудов договор.

Кампанията се реализира от КНСБ и СБУ в партньорство с Министерството на образованието и науката ежегодно от 2012 година досега.