КНСБ в Бургас участва в Национална конференция „Да мислим екологично за бъдещето“

VIII-та Национална конференция „Да мислим екологично за бъдещето“ за ученици и студенти бе открита днес в Бургас и ще продължи до 22 март 2024 г. Форумът се организира от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и катедра „Екология и опазване на околната среда“.

На откриването на конференцията присъства областният координатор на КНСБ в Бургас Мая Сариева. Регионалният съвет е осигурил и една от основните награди за участниците.

За да ги поздравят на откриването присъстваха и ректорът на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ проф. д-р Христо Бозов, дм, зам.-ректорът проф. Севдалина Турманова, зам.-кметът на община Бургас по стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата Весна Балтина, зам.-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов, представители на бургаската рафинерия “Лукойл Нефтохим”, началникът на Регионалното управление на образованието в Бургас – Петя Петрова, зам.-директорът УМБАЛ Бургас д-р Светослав Тодоров, Българска фондация “Биоразнообразие” – Радостина Ценова. Конференцията беше открита от председателя на Организационния комитет и декан на Факултета по природни науки доц. Александър Димитров.

Форумът традиционно се осъществява с подкрепата на Община Бургас, МОН, Регионално управление на образованието – Бургас, Регионалния съвет на КНСБ – Бургас, Студентски съвет към Университета, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Кроношпан България“ ЕООД, „Девин“ ЕАД, „Победа“ АД, UTA България, РИОСВ и др.

Формирането на съзнателно отношение към околната среда и екологичната култура е важен процес, като КНСБ винаги е съдействала за развитие на знания, умения и ценностна ориентация, насърчаваща решаването на екологични проблеми. Мисленето на обществото ни в тази посока носи реални ползи, свързани с опазването на околната среда и природните ресурси, което е и важно условие за подобряването на качеството на живот.