“Моето първо място” се проведе в 11 училища в област Монтана

Екипът на Регионалния съвет на КНСБ в Монтана реализира поредица от срещи с ученици по националната образователна кампания на КНСБ, СБУ и МОН “Моето първо работно място” за учебната 2023-2024 г.

Експертите на КНСБ посетиха общо 11 професионални гимназии и средни училища от общините Берковица, Брусарци, Георги Дамяново, Вършец, Лом и Монтана.

В часа на класа над 400 зрелостници се запознаха с теми, свързани с трудовите и осигурителните правоотношения – трудов договор; трудово възнаграждение; работно време, почивки, отпуски; безопасен и квалифициран труд; трудова дисциплина; видове обезщетения; начини за прекратяване на трудов договор; работа в чужбина, както и кой следи за спазването на трудовото законодателство.