Декларация в подкрепа на индустрията в България и Европа  

КНСБ категорично застава зад изразената позиция в „Декларацията от Антверпен за Европейска индустриална сделка“, представена през февруари 2024 г. в подкрепа на европейската индустриална сделка, както с призива на industriALL за подкрепа стоманодобивния сектор. Необходимостта от спешни мерки, които да позволят на промишлеността в рамките на ЕС да остане конкурентноспособна и устойчива, трябва да бъде първостепенна задача пред Съюза.

Понастоящем промишленият сектор на европейския континент е изправен пред сериозни предизвикателства, които застрашават неговото функциониране, поставяйки икономиката на ЕС пред неизбежността на икономически сътресения. Процесите по деиндустриализация в Европа се развиват стремглаво, създавайки условия за мащабен срив на индустрията сред европейските страни. Налице са исторически предизвикателства, свързани с намалението на търсенето, в следствие на сериозен спад на инвестициите в индустрията, което застрашава съществуването на производствените икономически субекти. Подобно развитие без съмнение ще повлече след себе си и останалите ключови дейности за европейската икономика. Резултатът ще е само един – спад на икономическия растеж, ръст на безработицата и намаление на реалните доходи. Това ли е дългосрочната визия на европейските политици за бъдещето на „Стария континент“?

Стоманодобивната промишленост е заемала стратегическо място за функционирането на икономиката на ЕС, насърчавайки през годините иновациите, растежа и заетостта, но сега сме изправени пред различна ситуация. Липсата на работеща стратегия за развитието на индустрията, както и неефективността при използването на инвестиционните инструмент сред европейските страни подкопава способностите на Европа да се конкурира с другите производствени центрове в света. Последните данни показват, че за 2023 г. Китай, Индия, Русия и САЩ са увеличили производството на стомана с между 2% и 7,5%. Същевременно Европа е изправена пред опасността 50% от производствения капацитет да бъде изгубен. Само за последната година има намаление на стоманодобивното производството с 30 милиона тона!

Каква е ситуацията в България? Дванадесет поредни месеца на спад на промишленото производство. Тези данни говорят само за едно – налице е сериозен проблем. Голяма част от промишлените дейности отчитат над 20% спад (като: производство на химични продукти, производство на лекарствени вещества и продукти), докато при други намалението е още по-голям над 30% (като добив на въглища).

КНСБ твърдо застава зад исканията на работещите в индустриалните производства в Европа и страната за приоритизиране на индустрията, включително и стоманодобивния сектор. Трябва да бъде намерен начин да защитим работните си места, да защитим бъдещето си и това на поколенията след нас. Затова ни трябва силна и независима в производствено отношение Европа! Време е за незабавни действия!

Не трябва да се забравя, че обединението на европейските страни от 1951 г. стартира с обединението на стоманата и въглищата. Ако сега позволим те да изчезнат, за каква Общност изобщо говорим? Въпросът е риторичен!