Синдикат “Водоснабдител” отбелязва 32 години от учредяването си

В Световния ден на водата НБС “Водоснабдител” отбелязва 32 години от създаването на синдиката.

Позволете ми най-сърдечно да Ви поздравя, от името на Конгресното ръководство на КНСБ и от свое име, по случай 32-та годишнина от учредяването на синдиката. Под мотото за 2024 г. „Вода за мир“ днес отбелязваме и Световния ден на водата – този дар от природата, източник на живот, за който сме длъжни да се грижим и пазим.

Въздействието на изменението на климата нараства с бързи темпове, увеличава се и населението на Земята, а това поражда спешна необходимост държавите приоритетно да се обединят около защитата и опазването на един от най-ценните и жизнено важни ресурси на Земята. „Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право и то е съществено значение за пълноценен живот” – гласи резолюцията на ООН от 2010 година.

Днес „Водоснабдител” посреща своя празник със стабилно организационно присъствие в системата на ВиК в страната, с  изградени и развиващи се в дух на диалогичност и конструктивизъм добри отношения с работодателите от този отрасъл. Особено ми е приятно да отбележа, че  Вашият Синдикат е сред 5-те най-големи организации на Конфедерацията, обединил в редиците си над 10 хиляди работещи в системата на водоснабдяването, канализацията и пречистването на водите. Тук, за първи път в историята на колективното трудово договаряне, Браншовият колективен трудов договор е разпрострян от министъра на труда и социалната политика.

Но днес пред нас стои сериозното предизвикателство свързано с необходимостта от спешна и радикална промяна във ВиК, от нови управленски решения, които да гарантират справедливи финансови потоци. Това са въпроси, които не търпят отлагане, а все още липсват конкретни политики и действия от страна на държавата, които да водят до положителни промени занапред.

През изминалите години извървяхме дълъг път и преминахме, рамо до рамо, през многобройни трудности, познахме радостите на големите и малки победи, а загубите ни правеха по-силни. Ние ще продължим своята мисия в защита на хората на труда и постигането на справедливи, достойни заплати в сектора. А това може да се постигне с провеждането на законодателна реформа и изработването на дълготрайна визия за развитие на човешкия капитал в системата с устойчиво и поетапно увеличение на заплатите.

 Скъпи приятели синдикалисти,

Позволете ми в този празничен ден да изкажа своята благодарност към ръководството на синдиката и към всички членове за безкористния труд, за всеотдайността и верността към синдикалната идея.

На всички Вас и на Вашите близки пожелавам здраве, много поводи за радост, щастие и благополучие!

Честит празник!

 

Пламен Димитров

Президент на КНСБ