Протест на работещите в детско и училищно здравеопазване в София

Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ и Медицинска федерация “Подкрепа” ще проведат утре, 26 март, от 15 часа пред сградата на Столичната община протест с искания за увеличение на възнагражденията на работещите в сектор Детско и училищно здравеопазване (детски ясли и здравни кабинети в образователните институции) в София.

Двете федерации настояват за:

  • Актуализиране на основните заплати в системата на ДУЗ и увеличението им от 1350 на 1890 лв.;
  • Увеличение на средствата за работно облекло от 450 на 500 лв. годишно;
  • Увеличение на размера на обезщетението при пенсиониране до 9 брутни месечни възнаграждения.