34 години от учредяването на ФНСОХП

Позволете ми най-сърдечно да Ви поздравя от името на Конгресното ръководство на КНСБ и от свое име по случай 34-тата годишнина от учредяването на Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост!

Вие посрещате своя празник във времена на предизвикателства и много трудности както в обществено-икономически план, така и пред хранително-вкусовия отрасъл. Натрупаният през годините опит, нестихващият стремеж за постигане на достойни възнаграждения и условия на труд дават увереност, че ще постигнете всяка поставена цел и ще превъзмогнете всяко изпитание.

Бъдете горди със своята история и неуморни и занапред в защитата на интересите на Вашите членове.

Уверявам Ви, че КНСБ е плътно до Вас в името на съхраняването и разширяването на синдикалното ни представителство, утвърждаването на социалния диалог, колективното договаряне за по-високи доходи, както и гарантирането на достоен труд.

От сърце Ви пожелавам здраве, енергия и удовлетворение от постигнатите дела в името на общата ни кауза.

Честит празник!

 

Пламен Димитров

Президент на КНСБ