КНСБ с Консултантски център за командировани работници в земеделието

Предстои ви да работите в земеделския сектор в Австрия, но не познавате местното законодателство и не знаете какви са трудовите и осигурителните ви права.

Вече сте командировани във ферма в Германия, но не ви изплащат заплатата и нямате информация към кого да се обърнете и как да постъпите.

Това са само две ситуации, в които можете да се окажете, ако сте командирован работник в друга държава членка на ЕС и в които можете да получите съдействие от КНСБ и партньорските организации на конфедерацията в рамките на проект Справедлива европейска трудова мобилност 2 – информиране и консултиране на командировани работници 1/2024-12/2025.

Той се финансира от Европейския социален фонд (European Social Fund Plus – ESF +) и ще продължи до края на 2025 г.

Проектът цели да продължи и разшири съществуващата синдикална мрежа за консултиране на командировани работници. В рамките му ще се управляват синдикални консултантски центрове в държави, изпращащи работници: България, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия и Словения, които тясно си сътрудничат с мрежата от синдикални консултантски центрове в приемащите държави: Германия и Австрия.

Партньори по проекта са и: ÖGB (Австрийска федерация на профсъюзите); Vasas (Унгарски синдикат на металурзите, Консултативен център за работници от автомобилната индустрия); OPZZ (Общополски съюз на профсъюзите); BNS (Национален синдикален блок, Консултативен център център за командировани работници в земеделието); SSSS (Алианс на независимите синдикати на Сърбия, Консултативен център за работници в транспорта); ZSSS (Асоциация на свободните синдикати на Словения и  IQ Consult Germany).

Асоциирани партньори са: Berufsfortbildungswerk Образователна институция с нестопанска цел bfw; Германска конфедерация на профсъюзите DGB; Европейски синдикат на работниците мигранти EMWU; Консултантска мрежа на DGB “Справедлива мобилност”; Фондация Фридрих Еберт; IG Metall и TPI Györ Nonprofit Kft.

В България КНСБ създава Консултантски център за командировани работници в земеделието. Той се управлява от адвокат Марина Ставрева (за контакти: email:mstavreva@citub.net). Тя ще съдейства на работниците с информация и консултации в областта на трудовото и социалното право, ще ги подпомага в предявяването на техните права (извън съдебната зала) като проверява документи, договори с работодателя и институции като инспекцията по труда и др.

Консултирането на командировани работници е сложна област, тъй като те попадат под ограниченията на трудовото законодателство в изпращащата и приемащата страна. Поради това е необходимо да се прилага транснационален подход, да се изяснят правните основания в двете страни, често дори в няколко държави, да се установи контакт с органите в различните страни. Ето защо е необходимо сътрудничество между участващите консултантски центрове.

Повече информация за дейността на консултантските центрове можете да намерите тук: https://www.fair-labour-mobility.eu/bg