КНСБ започна проект за картографиране на уменията на заетите в ТЕЦ „Контур Глобал – Марица изток 3“

КНСБ стартира проект за идентифициране и картографиране на наличните умения и нагласите за развитие на заетите лица в ТЕЦ „Контур Глобал – Марица изток 3“. Той се осъществява чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ в рамките на проект „Адресиране на предизвикателствата на пазара на труда“, където партньори са Агенцията по заетостта, НСИ, КНСБ и КТ „Подкрепа“.

Картографирането на наличните умения, квалификации и нагласи за развитие на заетите лица в ТЕЦ и въглищните мини в областите Стара Загора, Кюстендил и Перник ще предостави информация за определяне на обхвата и тематичната обвързаност на бъдещи мерки по Фонда за справедлив преход, свързани с квалификация и преквалификация на работната сила, обучения за нови умения, както и за ранното насочване към подходящи  работни места. Проектът обхваща следните предприятия – Мини „Марица изток“; ТЕЦ „Марица изток 2“; ТЕЦ „Контур Глобал“; ТЕЦ AES; ТЕЦ „Марица 3 – Димитровград“; Мини „Бобов дол“ и ТЕЦ „Бобов дол“; ТЕЦ „Брикел“; “Мини Перник” и “Топлофикация Перник”.

Анкетирането има за цел да събере индивидуална информация за всяко заето лице относно професионалния му статус, демографски и социални характеристики, образователно-квалификационни характеристики и информация за нагласите за бъдещо развитие и потребности от нови умения и повишаване на квалификацията.

Въз основа на събраната и обработена информация от анкетирането ще се осъществи картографирането – създаване на индивидуални профили на наличните умения и нагласи за развитие на анкетираните заети лица. На база на информацията от фокус групите ще се разработи доклад от всяка фокус група с обобщена информация, изводи и препоръки. КНСБ и КТ „Подкрепа“ участват с еднакъв принос в изпълнението на всички задачи по дейността.

За КНСБ картографирането на уменията е изключително важно за запазване на заетостта на засегнатите от зеления преход работници, тяхното преквалифициране и ново кариерно развитие.

Ние сме в прехода и отдавна говорим, че той трябва да бъде справедлив. Той обаче вече официално не е такъв. Един човек да си загуби работата, значи преходът не е справедлив“, каза вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов по време на провела се вчера, 28 март, кръгла маса „Реализиране на възможностите – Стара Загора“, организирана от “Бранд Медия България” и АРИР – Стара Загора.

Той обясни, че картографирането ще обхване 15 000 пряко заети в Маришкия басейн и 30 000 косвено засегнати. Има разработена електронна анкетна карта и методология. Картографирането няма да е просто социология, а разговор с всеки отделен човек, който ще бъде засегнат от прехода, обясни вицепрезидентът на КНСБ.

Атанасов обясни, че сред хората в тецовете и мините има недоверие. “За тях, щом им картографираш уменията, има някакъв проблем. Нашата задача е да ги убедим, че ще е полезно за тях. Картографирането е част от Териториалните планове, които много закъсняха, но все пак ги вкарахме в програмата за човешки ресурси“, каза Атанасов.

Липсата на конкретни мерки и решения, неизпълнението на подписаното през октомври 2023 г. Споразумение с енергетиците и миньорите, засилват притесненията на работещите и напрежението сред тях продължава да расте.

Пред БНР председателят на синдикалната организация на конфедерацията в ТЕЦ “Марица изток 2” Деян Дяков обяви, че там се подготвят протести. Той заяви, че всички обещания да се изработи визия за работата на държавната топлоелектрическа централа от страна на държавата не са спазени, както и нито едно от обещанията за бъдещето на целия комплекс “Марица-Изток” и неговите служители. “Вече 8 месеца сме лъгани, че се работи по нашето споразумение и решение как оттук-нататък ще работи държавният ТЕЦ “Марица- Изток 2” няма. За да има сигурност на енергийната система, трябва да има въртящи се турбини. Макар че системата работи в намален режим, това не значи, че хората не работят или работят по-малко. Но как ще продължи тази работа, ние не знаем. А ето че вече го няма и правителството, което даде тези обещания“, коментира още Деян Дянков. И допълни: “Синдикатите остават в стачна готовност докато се сформира ново служебно правителство и започнат преговори с него. Четири правителства подред не могат да направят енергийна стратегия на страната. А от 1 юли тази година ТЕЦ”Марица – Изток-2″ няма ангажимент към обществения доставчик, няма смисъл предприятието да работи на загуба и може би ще се наложи спирането на мощности“.