Евродепутати: Дайте на работниците реален глас в мултинационалните компании

Комисията по заетостта на Европейския парламент гласува днес в подкрепа на спазването на правата на работниците и социалния диалог в мултинационалните компании.
Докладът на евродепутата Денис Радтке относно измененията на Директивата за европейските работнически съвети (ЕРС) беше приет с огромно мнозинство (28 гласа “за”, 7 гласа “против” и 8 гласа “въздържал се”).

Това е добра новина, тъй като Директивата за ЕРС трябва да бъде преразгледана, за да се гарантира ефективното упражняване на правата на работниците за информиране и консултиране по отношение на решенията на дружествата, посочват от Европейската конфедерация на профсъюзите.

От там посочват, че в момента не съществува правна сигурност, нито правна предвидимост: твърде многото пропуски и явната липса на прилагане водят до това, че само един от всеки пет работнически съвети консултира смислено по най-важните транснационални решения.

Сред включените в доклада мерки за укрепване на ЕРС са:
– Ясно определяне на преходните въпроси, по които трябва да се провеждат консултации с ЕРС;
– Въвеждане на възпиращи и пропорционални санкции за предприятията, които не изпълняват задълженията си;
Възможност на съветите на работниците и служителите да поискат съдебно разпореждане за спиране на решенията на дружествата, които не са спазили изискванията за информиране и консултиране.

Заместник-генералният секретар на ЕКП Изабел Шьоман коментира: “В повечето мултинационални компании работниците ежедневно се сблъскват с битката на Давид срещу Голиат, за да защитят тези най-основни права на информация и консултации. Посланието на Европейския парламент вече е ясно: ефективното упражняване на демокрацията на работното място е от значение. Днес евродепутатите ясно признаха необходимостта тези права да бъдат надлежно прилагани, като се премахнат пропуските и се поискат възпиращи и пропорционални санкции за онези компании, които не ги спазват. Ръководството на компаниите трябва да бъде възпрепятствано да класифицира на случаен принцип информация като поверителна. Финансовите санкции в настоящата директива са очевидно недостатъчни за мултинационалните компании и в крайна сметка ЕРС трябва да могат да искат съдебни разпореждания за спиране на решенията на компаниите, взети в нарушение на техните права.”