Ръководството на КНСБ представи кампанията “По-високи доходи с твоя синдикат” пред бизнеса във Велико Търново

През следващия месец и половина планираме да посетим около 150 фирми, независимо дали имат синдикални организации или не, в които да представим националната кампания на КНСБ “По-високи доходи с твоя синдикат”. Това заяви при посещение във фирма „Аркус“ във Велико Търново президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той и вицепрезидентът Даниела Алексиева се срещнаха с изпълнителния директор на предприятието Трифон Трифонов и членове на синдикалната организация в него.

Нашата битка е свързана с криминализираното през август миналата година нарушаване на правото на синдикално сдружаване. Ще изготвим списък с 20-30 фирми, настроени антисиндикално, и ще отсеем внимателно 5-6 най-фрапиращи случая, обясни президентът на КНСБ.

По време на разговорите бяха обсъдени недостигът на кадри, възможностите за повишаване на заплатите, вносът на работна ръка, инвестициите и как те водят до технологични решения. „Общият пазар, на който работим, показва, че много млади хора продължават да напускат България и да търсят реализация в чужбина“, подчерта президентът на конфедерацията и подчерта, че у нас има немалко добри примери за инвестиции.  Изпълнителният директор  на фирмата Трифон Трифонов посочи, че държавата е абдикирала от отговорността за подготовката на кадри.

По време на срещата президентът на КНСБ припомни, че ако в едно три членно семейство не влизат поне 2600 лв., то не може да живее нормално. От думите му стана ясно още, че равнището на сивия сектор у нас е около 25% и той остава основен бич за всички бизнеси на светло.

Във Велико Търново Димитров и Алексиева се срещнаха и с управителя на фирма „Мегапорт“ Даниел Събев, който обясни, че част от заетите във фирмата живеят в села от района и се налага да бъдат транспортирани до работното им място, подобно на редица други компании в областта. Заради липсата на работна ръка у нас в предприятието са назначени и работници от Узбекистан и Индия. Президентът на КНСБ напомни за подготвеното преди години предложение за програма за заселване на бесарабски българи у нас, които биха могли да се реализират по-лесно предвид липсата на езикова бариера.

Липсата на млади кадри бе една от темите и при посещението на вицепрезидентите на КНСБ Огнян Атанасов и Тодор Капитанов във фирмите „Елмот“ и „Терем Ивайло“.  В „Елмот“ бяха обсъдени липсата на квалифицирани работници, както и нуждата от кадри с опит, възможностите и предизвикателствата по отношение на пласирането на произведената продукция у нас и в чужбина в контекста на пазарната и политическата ситуация в България и Европа. Акцент по време на срещата бе и необходимостта от по-целенасочени действия от държавата за подпомагане на бизнеса в кризисни ситуации. Коментирани бяха и условията на труд в предприятието, както и подобряването им чрез реализиране на проекти по оперативни програми и Фонд „Условия на труд“.

В “Терем Ивайло” бяха представени целите на националната кампания, акцент бе поставен и върху необходимостта от обезпечаване на обема на работа предвид възможностите на предприятието и наличният квалифициран персонал. Обсъдено бе и подобряването на договорените параметри в Колективния трудов договор относно работната заплата и допълните възнаграждения.

Във Велико Търново бе проведено и заседание на Регионалния съвет на КНСБ. „В исканията си вече трябва да се борим за бюджет 2025. През всичките тези месеци, близо 2 години, сме формулирали линия на поведение – цялата кумулативна инфлация започна да расте през зимата на 2021 г. През 2023 г. пак беше сериозна, макар и затихваща – за цялото това време тя е около 30-32%. Някои стоки и услуги скочиха двойно, държат нива и не спадат“, каза Пламен Димитров. От думите му стана ясно, че в реалния сектор за 2,5 г. заплатите са се увеличили с около 35%.

„Минималната заплата трябва да стигне заплатата за издръжка. Според последните ни изчисления към декември миналата година тя е 1438 лв. нето за сам живеещ работещ българин. Занапред трябва да поставим такива искания за увеличение на заплатите, при които инфлацията няма да е единствен фактор и аргумент“, подчерта още Димитров.