Сключен бе Колективен трудов договор с Община Нова Загора

Колективен трудов договор за нов двугодишен период бе сключен днес за служителите в Община Стара Загора.

Той бе подписан от кмета на общината Галя Захариева, координатора на КНСБ за Нова Загора Стоянка Драгиева и председателя на ОбС на КТ „Подкрепа” д-р Богдан Богданов.

На срещата бе договорено изплащане на транспортни разходи на пътуващите служители от Община Нова Загора; изплащане 1,2 % за продължителен трудов стаж и професионален опит за всяка година трудов стаж за работещите в бюджетната сфера; зачитане продължителността за трудов стаж и професионален опит, за който се плаща допълнително трудово възнаграждение, съгласно нормативната уредба; организиране на задължителни профилактични медицински прегледи на работниците и служителите, членове на синдикалните организации, осигуряване на средства за работно и представително облекло.