Пламен Димитров в Перник: Където има синдикални организации, бизнесът плаща повече

Президентът на КНСБ Пламен Димитров и вицепрезидентът Огнян Атанасов посетиха на 11 април Перник в рамките на националната кампания на конфедерацията “По-високи доходи с твоя синдикат”.

В “Топлофикация Перник” АД те разговаряха с директора на дружеството Чавдар Стойнев и с изпълнителния директор на “Мини Перник” Здравец Ефтимов. На срещата присъстваха и зам.-председателят на Независимата синдикална федерация на енергетиците в България Христо Петров и областният координатор Наташа Ангелова. Обсъдени бяха възможностите за повишаване на квалификацията и преквалификация на кадрите, инвестиционните намерения на “Топлофикация Перник” и готовността за реализиране на нови проекти. Засегнати бяха и въпроси, касаещи дейността на топлофикационните дружества у нас в условията на Зелената сделка.

Огнян Атанасов представи  проекта за картографиране, който КНСБ реализира заедно с МТСП. „Чрез анкетни карти можем да направим план за следващите година-две как да повишим квалификацията на работниците във връзка с инвестиционните проекти за развитие на всяко дружество“, посочи той.

Сред акцентите в разговора бе и рекултивацията на нарушени минни терени и подготовката на бъдещото им преобразуване за нови икономически дейности. Наблюдаваното постепенно затихване на добива на въглища бе сред акцентите по време на срещата с мениджмънта.

В рамките на посещението си в Перник Димитров и Атанасов се срещнаха и с областния управител Людмил Веселинов. Беше обсъдено партньорството между конфедерацията и местната власт и бизнес в подкомитетите за наблюдение на проектите, които ще бъдат реализирани по Фонда за справедлив преход.

В Перник се проведе и заседание на Регионалния съвет на КНСБ. Пред синдикалните председатели и членове Пламен Димитров коментира темите за доходите, инфлацията, енергетиката, транспонирането на Директивата за адекватните минималната работни заплати и насърчаването на Колективното трудово договаряне.

Той посочи и усилията на конфедерацията за увеличение на възнагражденията в публичния сектор, включително по приетото на 3 април Постановление за преодоляване на диспропорциите в заплащането на служителите в държавната администрация. „Два месеца 18 000 позиции бяха сравнявани, така че да може 268 млн. лева да бъдат разпределени. Увеличенията на месечните заплати са между 200 и 300 лева. В бюджета за тази година един от малкото печеливши, благодарение и на нашия натиск, е културата – например при музикално-сценичните изкуства увеличението е около 35%“, каза Димитров.

„Постоянната ни задача е реален ръст на доходите, целта ни е нарастването да е около 10 на сто. Там, където имаме синдикални организации, бизнесът е принуден да плаща повече и плаща повече. В реалния сектор нещата са преобладаващо в добра светлина, но с първи признаци на проблеми“, обясни той.

В добивната промишленост се наблюдават спадове, има по-малко търсене на метали и тенденцията трябва да се наблюдава внимателно.

„Помните мярката 60/40, която запази 120 000 работни места у нас. В момента предлагаме да се промени Кодексът на труда, така че да даде устойчивост на предприятията, да имат право да поискат от държавата за определен период от време да плаща част от заплатата, за да не стига до обезщетения за безработица. Не очакваме 120 000 да загубят работата си, както бе по времето на Ковид – тогава бяха похарчени 1,5 млрд. лева. В  момента застрашените места са доста по-малко, което евентуално би струвало 100 – 200 млн. лева“, обясни Пламен Димитров.