Евробарометър: Борбата с бедността е приоритет за хората на изборите

Бедността, обществените услуги и работните места са въпросите, които гражданите искат да бъдат приоритет по време на кампанията за европейските избори, показва новo проучване на Евробарометър, съобщиха от Европейската конфедерация на профсъюзите.

То е проведено сред 26 000 граждани, на които е зададен въпросът: „Кои от следните теми трябва да се обсъждат приоритетно по време на предизборната кампания за следващите избори за Европейски парламент?“

Сред основните отговори преоблaдават: Борба с бедността и социалното изключване – 33%; Обществено здраве – 32%, както и Подпомагане на икономиката и разкриване на нови работни места – 31%.

Това са и основните приоритети на гражданите, според последното изследване на Евробарометър, публикувано през декември.

Изборният манифест на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) „Предоставяне на справедлива сделка за работниците“ определя как партиите могат да постигнат приоритетите на гражданите чрез укрепване на колективното договаряне за осигуряване на справедливо заплащане, инвестиране в обществени услуги и разработване на индустриална стратегия, която ще осигури повече качествени работни места.

Изследването обаче показва, че предложенията за нови фискални правила, които ще бъдат гласувани от Европейския парламент във вторник, биха спрели мнозинството от държавите-членки да посрещнат приоритетите на гражданите.

В отговор на констатациите генералният секретар на ЕКП Естер Линч коментира: „Проучването показва много ясно на политиците какви проблеми трябва да решат, ако искат да спечелят европейските избори – бедност, обществени услуги и работни места. Тези въпроси са приоритет на европейските граждани, но твърде често те изглеждат периферни за някои политици. Време е всички страни да се фокусират върху истинските приоритети на жителите на Европа и да осигурят справедлива сделка за работниците чрез сигурни работни места, достойно заплащане и условия, подкрепени с качествени обществени услуги за всички работници във всички региони. Това обаче няма да е възможно, ако Европейският парламент гласува за повторно въвеждане на строгите икономии“.