Приета бе декларация за бъдещето на Европейския стълб на социалните права

Бъдещето на Европейския съюз трябва да се гради върху социалния прогрес, включително качествени работни места и справедливо заплащане и условия на труд, а не върху понижаване на стандартите. Това бе договорено вчера, 16 април, на срещата на върха в Ла Хулпе, организирана от белгийското председателство, съобщиха от Европейската конфедерация на профсъюзите.

В декларацията относно бъдещето на Европейския стълб на социалните права, подписана от ЕКП, институциите на ЕС, Европейския икономически и социален комитет, бизнес групите SME United и SGIEurope и Социалната платформа, се посочва: “Ние сме непоколебими в решимостта си да се стремим към социална Европа с цел създаване на социален и икономически напредък, осигуряване на равни възможности за всички, качествени работни места и справедливи условия на труд, намаляване на бедността и неравенствата и насърчаване на справедлив и честен преход към неутралност по отношение на климата.”

Този ангажимент идва в разгара на дебата за бъдещето на единния пазар и начините за повишаване на конкурентоспособността на Европа, воден съответно от бившите италиански министър-председатели Енрико Лета и Марио Драги. Вчера бе съобщено, че Лета ще използва стратегическия си доклад, за да подкрепи призива на Европейската конфедерация на профсъюзите към ЕС да инвестира в активна индустриална политика по модела на Закона за намаляване на инфлацията на САЩ.

 

 

В Ла Хулпе генералният секретар на ЕКП Естер Линч заяви: “Признаването на ключовата роля на Европейския стълб на социалните права и ангажиментът, поет днес в Ла Хулпе, за по-нататъшен напредък в пълното му прилагане трябва да бъдат признати и включени в Стратегическата програма на ЕС и да бъдат поставени в основата на работата на ЕС през следващите години. Не можем да попаднем в капана на един обърнат назад подход, който се фокусира върху дерегулацията. Разглеждането на конкурентоспособността като основаваща се единствено на разходите на дружествата, е неуспешен подход, който пренебрегва съществената роля, която играят качествените обществени услуги, жилищното настаняване, грижите за децата, транспортът за създаването на икономика с висока добавена стойност и истинска конкурентоспособност.” Цялото изказване на Линч може да се прочете тук.

Подписаната на 16 април декларация от Ла Хулпе включва и следните важни мерки:

– Засилване на колективното договаряне, включително чрез преоценка на директивите за обществените поръчки, за да се гарантира, че те насърчават колективното договаряне.

– Действия за приспособяване на условията на труд към цифровата ера чрез гарантиране на спазването на правото на прекъсване на връзката и на принципа “човекът контролира” за изкуствения интелект.

– Подход за нулева смъртност при работа (“vision zero” ), целящ предотвратяване на смъртните случаи, свързани с работата, включително предотвратяване на опасностите за работниците от екстремни метеорологични условия, причинени от изменението на климата, и необходимостта от ускоряване на определянето на минимални стандарти за опасните вещества.

Слонът в залата бяха новите правила за икономическо управление, които ще въведат отново строги икономии и ще направят много по-трудно прилагането на договорените днес социални мерки, подчертават от ЕКП. Ето защо конфедерацията призовава членовете на Европейския парламент да гласуват против реформата следващата седмица.